تاریخچه تراکنش ها

شناسه شماره سفارش وام بدهی ها شرح تاریخ
41
- ۱۰,۰۰۰ تومان - Admin added funds,

??,??? ????? ?????? ?? ???? ??? ????? ??? ???


???? ???? ??
مرداد 12, 2020 00:00:20
40
- ۰ تومان - Admin added funds,

????? ?????? ?? ???? ??? ????? ??? ???


??? ????? ????
مرداد 11, 2020 23:55:53
39
- ۱,۰۰۰ تومان - Admin added funds,

?,??? ????? ?????? ?? ???? ??? ????? ??? ???


???? ???? 1.000.000 ???? ?? ??? ??? ??? ????? ??. ??? ???? ?? ??? ??? 99 ???? ??? ???? ?? ???? ???. ?? ???? ???????? ??????
مرداد 09, 2020 16:37:05
38
- ۰ تومان - Admin added funds,

????? ?????? ?? ???? ??? ????? ??? ???


???? ???
مرداد 09, 2020 16:34:57
37
- ۱۰۰,۰۰۰ تومان - Admin added funds,

???,??? ????? ?????? ?? ???? ??? ????? ??? ???


???? ???? 1.000.000 ???? ?? ??? ??? ??? ????? ??. ??? ???? ?? ??? ??? 99 ???? ??? ???? ?? ???? ???. ?? ???? ???????? ??????
مرداد 09, 2020 16:34:30
36
- ۰ تومان - Admin added funds,

????? ?????? ?? ???? ??? ????? ??? ???


???? ???? 1.000.000 ???? ?? ??? ??? ??? ????? ??? ???. ??? ???? ?? ??? ??? 99 ???? ??? ???? ?? ???? ???. ?? ???? ???????? ??????
مرداد 09, 2020 16:33:46
35
- ۰ تومان - Admin added funds,

????? ?????? ?? ???? ??? ????? ??? ???


???? ???? 1.000.000 ???? ?? ??? ??? ??? ????? ??. ??? ???? ?? ??? ??? 99 ???? ??? ???? ?? ???? ???. ?? ???? ???????? ??????
مرداد 09, 2020 16:32:21
34
- ۱۰۰,۰۰۰ تومان - Admin added funds,

???,??? ????? ?????? ?? ???? ??? ????? ??? ???


???? ???? 1.000.000 ???? ?? ??? ??? ??? ????? ??. ??? ???? ?? ??? ??? 99 ???? ??? ???? ?? ???? ???. ?? ???? ???????? ??????
مرداد 09, 2020 16:31:41
33
- ۰ تومان - Wallet manually modified مرداد 09, 2020 10:16:11
32
- - ۴۰۰,۰۰۰ تومان Wallet manually modified مرداد 09, 2020 10:16:11
31
- ۱۰۰,۰۰۰ تومان - Admin added funds,

???,??? ????? ?????? ?? ???? ??? ????? ??? ???


???? ???? ?? ?????? ???? ?? ???? ??????(??? ??? ????? ???? ??????) ??? ????? ??. ?? ???? ?? ?????? ??? ?????? ???????
مرداد 09, 2020 10:15:28
30
- - ۵۲۰,۰۰۰ تومان Admin withdraw funds,

???,??? ????? ?? ???? ??? ??? ??? ???


?? ???? ???? 520.000 ????? ???? ???? ???? ????????? ?? ?????????? ?? ???? ??? ??? ??.
تیر 11, 2020 20:15:28
29
- ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان - Wallet manually modified تیر 11, 2020 20:10:42
28
- - ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان Wallet manually modified تیر 11, 2020 20:10:42
27
- ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان - Wallet manually modified خرداد 30, 2020 00:38:22
23
- ۱۰۰,۰۰۰ تومان - Admin added funds خرداد 03, 2020 15:13:30
22
#2801 - دیدن سفارش - ۳۹,۰۰۰ تومان Checkout using wallet funds اردیبهشت 09, 2020 16:16:50
21
- ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان - Admin added funds اردیبهشت 09, 2020 16:16:22
20
#2751 - دیدن سفارش - ۳۹,۰۰۰ تومان Checkout using wallet funds فروردین 29, 2020 17:40:16
19
- - ۱۰۰,۰۰۰ تومان Admin withdraw funds,

???,??? ????? ?? ???? ??? ??? ??? ???


???? ???? ???????? ??? ??
فروردین 28, 2020 20:10:21
18
- ۲۰۰,۰۰۰ تومان - Admin added funds,

???,??? ????? ?????? ?? ???? ??? ????? ??? ???


200.000 ????? ???? ??? ???? ??.
فروردین 28, 2020 20:09:41
17
- ۱,۰۰۰ تومان - Wallet top up فروردین 05, 2020 21:21:37
16
#2613 - دیدن سفارش - ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان Checkout using wallet funds فروردین 05, 2020 16:37:01
15
- ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان - Admin added funds,

?,???,??? ????? ?????? ?? ???? ??? ????? ??? ???


فروردین 04, 2020 13:26:44
14
- ۱,۰۰۰ تومان - ??? ??? فروردین 03, 2020 14:23:20
13
- ۱,۰۰۰ تومان - Wallet top up فروردین 03, 2020 14:23:20
12
- ۱,۰۰۰ تومان - ??? ??? فروردین 03, 2020 14:23:00
11
- ۱,۰۰۰ تومان - Wallet top up فروردین 03, 2020 14:23:00
10
- ۱,۰۰۰ تومان - ??? ??? فروردین 03, 2020 14:11:52
9
- ۱,۰۰۰ تومان - Wallet top up فروردین 03, 2020 14:11:52
8
- ۱,۰۰۰ تومان - ??? ??? فروردین 03, 2020 14:07:22
7
- ۱,۰۰۰ تومان - Wallet top up فروردین 03, 2020 14:07:22
6
#2409 - دیدن سفارش - ۵۰۰,۰۰۰ تومان Checkout using wallet funds اسفند 28, 2020 01:34:52
5
- ۳۰۰,۰۰۰ تومان - Admin added funds,

???,??? ????? ?????? ?? ???? ??? ????? ??? ???


?? ?????? ???????? ??? ?? ? ????? ??????? ??? ??? ??? ?? ???? 300.000 ????? ?? ??? ?????? ??? ? ??? ??????? ???? ?????. ?? ??????? ?? ?????? ??? ??? ??? ???????? ?? ???? ??? ?? ???? ????. ?? ????
اسفند 28, 2020 01:33:26
4
- ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان - Admin added funds اسفند 28, 2020 01:31:15
3
- ۴,۰۰۰ تومان - Admin added funds اسفند 22, 2020 00:08:57
2
- ۵۰,۰۰۰ تومان - Admin added funds اسفند 22, 2020 00:08:41
1
- ۱,۰۰۰ تومان - Admin added funds اسفند 22, 2020 00:08:21
شناسه شماره سفارش وام بدهی ها شرح تاریخ

کلیه حقوق مادی و معنوی برای آکادمی کسب و کار مواساتی محفوظ می باشد | ریدیزاین و بهینه سازی (SEO) توسط اوسپار