برای شروع دکمه ” شرکت در دورهکلیک نمایید.

برنامه درسی دوره

دوره کسب و کار موفق
قسمت اول دوره کسب و کار موفق جزئیات رایگان 00:01:00
قسمت اول دوره کسب و کار موفق
قسمت دوم دوره کسب و کار موفق جزئیات 00:04:00
قسمت دوم دوره کسب و کار موفق
قسمت سوم دوره کسب و کار موفق جزئیات 00:04:00
قسمت سوم دوره کسب و کار موفق
قسمت چهارم دوره کسب و کار موفق جزئیات 00:05:00
قسمت چهارم دوره کسب و کار موفق
قسمت پنجم دوره کسب و کار موفق جزئیات 00:06:00
قسمت پنجم دوره کسب و کار موفق
قسمت ششم دوره کسب و کار موفق جزئیات 00:09:00
قسمت ششم دوره کسب و کار موفق

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای آکادمی کسب و کار مواساتی محفوظ می باشد | ریدیزاین و بهینه سازی (SEO) توسط اوسپار