آینده و فرصتها با حضور آقای جک ما

برای شروع دکمه ” شرکت در دوره ” کلیک نمایید.

برنامه درسی دوره

آینده و فرصتها
جلسه اول دوره آینده فرصتها جزئیات رایگان 00:04:00
افزایش بابرابری های درآمد و کمتر شدن درآمد مردم یکی از چالش های مهم امروز است که باید .....
جلسه دوم دوره آینده و فرصتها جزئیات 00:02:00
جلسه سوم دوره آینده و فرصتها جزئیات 00:03:00
جلسه چهارم دوره آینده و فرصتها جزئیات 00:04:00
جلسه پنجم دوره آینده و فرصتها جزئیات 00:05:00
جلسه ششم دوره آینده و فرصتها جزئیات 00:04:00
جلسه هفتم دوره آینده و فرصتها جزئیات 00:04:00
جلسه هشتم دوره آینده و فرصتها جزئیات 00:04:00
جلسه نهم دوره آینده و فرصتها جزئیات 00:03:00
جلسه دهم دوره آینده و فرصتها جزئیات 00:07:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای آکادمی کسب و کار مواساتی محفوظ می باشد | ریدیزاین و بهینه سازی (SEO) توسط اوسپار