برای شروع دکمه ” شرکت در دوره ” کلیک نمایید.

برنامه درسی دوره

مهارت های فردی
جلسه اول ۳۵ مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا جزئیات رایگان 00:05:00
جلسه اول 35 مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا
جلسه دوم ۳۵ مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا جزئیات رایگان 00:10:00
جلسه دوم 35 مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا
جلسه سوم ۳۵ مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا جزئیات رایگان 00:12:00
جلسه سوم 35 مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا
جلسه چهارم ۳۵ مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا جزئیات رایگان 00:11:00
جلسه چهارم 35 مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا
جلسه پنجم ۳۵ مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا جزئیات رایگان 00:09:00
جلسه پنجم 35 مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا
جلسه ششم ۳۵ مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا جزئیات رایگان 00:12:00
جلسه ششم 35 مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا
جلسه هفتم ۳۵ مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا جزئیات رایگان 00:10:00
جلسه هفتم 35 مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا
جلسه هشتم ۳۵ مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا جزئیات رایگان 00:09:00
جلسه هشتم 35 مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا
جلسه نهم ۳۵ مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا جزئیات رایگان 00:10:00
جلسه نهم 35 مهارت فردی طبق استانداردهای آمریکا

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای آکادمی کسب و کار مواساتی محفوظ می باشد | ریدیزاین و بهینه سازی (SEO) توسط اوسپار