آواتار مهدی مواساتی

مدیر عامل آمازون – جف بزوس

توسط مهدی مواساتی

آواتار مهدی مواساتی

کشف استعداد

توسط مهدی مواساتی

آواتار مهدی مواساتی

هیچکس یک شبه پولدار نمیشود!!!

توسط مهدی مواساتی

آواتار مهدی مواساتی

لبخند بزن وبه مشکلات احتمالی فکر نکن

توسط مهدی مواساتی

آواتار مهدی مواساتی

ارتباطات کلید طلائی موفقیت در فروش

توسط مهدی مواساتی

آواتار مهدی مواساتی

تجربه خرید مشتری از شما

توسط مهدی مواساتی

آواتار مهدی مواساتی

ارائه ارزش به مشتری

توسط مهدی مواساتی